2022-01-24

Synpunkter ang. Miljöprövningsutredningen: Tillväxtanalys synpunkter om ett begränsat förtursförfarande

Tillväxtanalys avstyrker ett begränsat förtursförfarande med hänvisning till att ett sådant förfarande inte löser ett betydande problem i miljötillståndsprövningen, att det kan öka risken för överklaganden och därmed verka kontraproduktivt samt att det riskerar vara innovationshämmande. Vidare finns flera konkurrerande principer för hur förturen bör fördelas vilket riskerar underminera förfarandets legitimitet.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev