2022-02-10

Remissvar angående EU-kommissionens paket för effektiv och grönmobilitet

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har mottagit rubricerad remiss av Infrastrukturdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Peter Frykblom.

Sverker Härd, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev