2022-02-15

Ang. Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remiss av Promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten av Infrastrukturdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg medverkat.

Sverker Härd, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev