2022-02-16

Ang. Remiss av Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remiss av Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 av Trafikverket med Infrastrukturdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd medverkat.

Sverker Härd, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev