2022-03-10

Remissvar angående Hållbar finans – Principer och vägledning

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remiss av Hållbar finans – Principer och vägledning av SiS (Svenska Institutet för Standarder).

Härmed meddelas att Tillväxtanalys tillstyrker remissen med kommentarer.

Svarsblankett Pdf, 140.3 kB.

Kommentarer Pdf, 113.4 kB.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sverker Härd, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev