2022-03-24

Remissvar angående promemorian: Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remiss av Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 av Infrastrukturdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd medverkat.

Sverker Härd

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev