2022-03-24

Remissvar angående promemorian: Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remiss av Promemorian Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd medverkat.

Sverker Härd

Generaldirektör


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev