2022-04-29

Remissvar: Kompensation för höga drivmedelskostnader

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remiss av Promemorian Kompensation för höga drivmedelskostnader av Infrastrukturdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd medverkat.

Sverker Härd

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev