Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2008

Det utländska ägandet i Sverige ökade med drygt 900 företag under år 2008.

Ökningen gör att det för första gången fanns fler än 12 000 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 8 395 personer, vilket var en mindre ökning jämfört med föregående års undersökning. Totalt fanns det 12 861 utlandsägda företag med 620 721 anställda i Sverige år 2008.

Norskt ägande ökar

För tredje året i rad var Norge det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag. Norges ökning mellan åren 2007 och 2008 var 337 företag näst störst ökning hade Luxemburg med 114 företag. Norge är det land som kontrollerar flest företag i Sverige (1 985 företag), följt av Storbritannien (1 373 företag) och Danmark (1 335 företag). Det största enskilda ägarlandet med avseende på antal anställda är USA med sina 101 700 anställda. Därefter följer Storbritannien och Finland med 74 027 respektive 63 186 anställda.

Utländskt ägande är koncentrerat till storstadsregionerna

Det utländska ägandet är fortsatt koncentrerat till storstadsregionerna. Av alla utländska arbetsställen i Sverige fanns 34 procent i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 14 procent i Skåne län. De största ökningarna skedde även dessa län. I Stockholms, Västra Götalands och i Skåne län ökade antalet med 409, 162 respektive 213 arbetsställen.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2008 var 87 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 12 procent av de anställda i utländska företag.

Utländska företag 2008

Serienummer: Statistik 2009:01

Ladda ner rapport Pdf, 1 MB.
Ladda ner exceltabeller Excel, 458.5 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev