Studieområde: Internationalisering

Forskning och utveckling i internationella företag 2007

Den här rapporten syftar till att belysa internationaliseringen av FoU under det senaste decenniet (1997–2007) med fokus på resultaten från de senaste undersökningarna för 2007.

FoU-verksamhet som bedrivs av utlandsägda företag i Sverige har minskat något mellan 2005 och 2007, från en andel på drygt 41 procent år 2005 till närmare 37 procent år 2007. Den stora ökningen av utlandsägandet i svensk FoU skedde i slutet på 90-talet främst genom några stora ägarförändringar i svenskt näringsliv.

De svenskägda koncernerna har ökat sin FoU i Sverige kraftigt under de senaste åren samtidigt som det även skett en expansion utomlands.

Undersökningen av svenska koncerners FoU i utlandet består av en relativt liten population och förändringar i den samma påverkar ibland redovisningen och volymen av FoU. Det senaste decenniet har några koncerner växlat nationalitet. Främst från att tidigare varit svenska till att en majoritet av ägandet ligger i utländska händer. Koncernerna köper och säljer även företag med FoU-verksamhet i Sverige och i utlandet.

För att få en mer renodlad bild av FoU-verksamhetens utveckling i Sverige kontra övriga världen har en tabell tagits fram för att särskilja förändringar orsakade av vilka företag som ingår i undersökningen från verkliga förändringar, d.v.s. ökningar och minskningar av koncernernas FoU i olika delar av världen.

Forskning och utveckling i internationella företag 2007

Serienummer: Statistik 2009:02

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.
Ladda ner exceltabeller Excel, 183.5 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua