Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2007

År 2007 fanns det 1 308 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 40 koncerner sedan år 2006.

Antalet anställda i dessa uppgick totalt sett till drygt 1,65 miljoner, en ökning med 9 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med knappt 111 000 till drygt 1,1 miljon anställda och antalet i Sverige ökade med knappt 20 000 personer till 516 000 anställda.

De enskilda länderna som svenska internationella koncerner ökade mest var Kina och Japan. Antalet anställda minskade i några länder bland annat Danmark, Finland och Norge. Flertalet av de anställda i svenska dotterbolag utomlands återfinns i Europa och Amerika.

Av de 1 308 svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet år 2007 hade 424 koncerner, 32 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 20 och 26 procent av koncernerna hade dotterbolag i de övriga skandinaviska grannländerna, Storbritannien och USA.

De undersökta koncernerna stod för 39 procent av Sveriges totala varuexport och 22 procent av varuimporten år 2007.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2007

Serienummer: Statistik 2009:03

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev