Publicerad 15 september 2009

Statligt stöd till näringslivet 2008

För 2008 var summan av alla stöd 28,8 miljarder kronor vilket är en minskning med 1,4 miljarder kronor eller 4,6 procent jämfört med 2007.

Den viktigaste förklaringen är att arbetsmarknadsstöd och övrigt stöd sammanlagt minskade med 29 procent mellan 2007 och 2008. Dessa två stödtyper minskade i omfattning från 2,8 till 2 miljarder kronor.

Inom både WTO och EU finns särskilda regelverk som begränsar utrymmet för nationella stöd. Reglerna ställer även krav på öppenhet och fortlöpande redovisning av stöd som lämnas. I Sverige förekommer statligt stöd till näringslivet inom ramen för näringspolitiken, men även inom andra politikområden.

Titel
Statligt stöd till näringslivet 2008

Serienummer
Statistik 2009:04

Ladda ner rapportenPDF