Studieområde: Kapitalförsörjning

Statligt stöd till näringslivet 2008

För 2008 var summan av alla stöd 28,8 miljarder kronor vilket är en minskning med 1,4 miljarder kronor eller 4,6 procent jämfört med 2007.

Den viktigaste förklaringen är att arbetsmarknadsstöd och övrigt stöd sammanlagt minskade med 29 procent mellan 2007 och 2008. Dessa två stödtyper minskade i omfattning från 2,8 till 2 miljarder kronor.

Inom både WTO och EU finns särskilda regelverk som begränsar utrymmet för nationella stöd. Reglerna ställer även krav på öppenhet och fortlöpande redovisning av stöd som lämnas. I Sverige förekommer statligt stöd till näringslivet inom ramen för näringspolitiken, men även inom andra politikområden.

Statligt stöd till näringslivet 2008

Serienummer: Statistik 2009:04

Ladda ner rapporten

En del av kunskapsprojektet:

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.