Studieområde: Strukturomvandling

Uppföljning av 2005 års nystartade företag – tre år efter start

Fördelat efter län återfanns de nya företagen 2005 med högst överlevnadsgrad efter tre år i Gotlands-, Gävleborgs- och Norrbottens län  med överlevnadsgrader på 76, 73 och 73 procent respektive. I Stockholms län uppgick överlevnadsgraden bland nystartade företag 2005 till 70 procent och i Västra Götalands län och Skåne län till 65 procent respektive. Jämfört med föregående undersökning innebar detta endast obetydliga förändringar.

I undersökningsmaterialet ingick bland annat frågor gällande antal personer och könssammansättning i ledningen av företagen. Flertalet nystartade företag startas och leds av en person. Överlevnadsgraden uppgick inom denna grupp till 66 procent. Fördelat efter kön uppgick överlevnadsgraden till 61 procent för företag startade av en kvinna och till 69 procent för företag startade av en man. Överlevnadsgraden var högre för företag med flera personer i företagets ledning. 

År 2005 sysselsatte de nystartade företagen drygt 69 000 personer. Sysselsatta inkluderar här arbetande ägare. Bland de år 2008 kvarvarande företagen uppgick sysselsättningen år 2005 till drygt 29 500 personer. År 2008 sysselsatte dessa företag 62 000 personer.

Den totala omsättningen hos  de företag som startade  2005 och som fortfarande var verksamma 2008 uppgick till 44,0 miljarder kronor, vilket innebar knappt 1,5 miljoner kronor per företag. Den högsta genomsnittliga  omsättningen per företag återfanns inom branschgruppen Byggnadsverksamhet. 

Bland de överlevande företagen 2008 ökade 12 procent gärna företagets lån för att göra det möjligt för företaget att växa. En lika stor andel av företagarna tog gärna in nya delägare för att göra det möjligt för företaget att växa. En andel på 27 procent var positivt eller mycket positivt inställda till att ta in fler anställda om de ser en möjlighet att öka företagets försäljning.

På frågan i vilken utsträckning olika faktorer verkar som hinder för företagets tillväxtmöjligheter angavs avgifter och skatter samt personalkostnader som de viktigaste hindren. Finansiering och i synnerhet tillgång till ledningskompetens ansågs vara relativt sett av mindre betydelse för företagens tillväxtmöjligheter.

Uppföljning av 2005 års nystartade företag – tre år efter start

Serienummer: Statistik 2010:02

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev