Studieområde:

Utländska företag 2009

Fler än 13 500 utländska företag i Sverige.

Det utländska ägandet i Sverige ökade med 775 företag under år 2009. Ökningen gör att det fanns fler än 13 500 utlandsägda företag  i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 4 843 personer, vilket var en mindre ökning jämfört med föregående års undersökning. Totalt fanns det 13 636 utlandsägda företag med 625 564 anställda i Sverige år 2009.

Norskt ägande ökar

För fjärde året i rad var Norge det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag. Norges ökning mellan åren 2008 och 2009 var 113 företag, näst störst ökning hade Luxemburg med 108 företag. Norge är det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 098 företag), följt av Danmark (1 424 företag) och Storbritannien (1 419 företag). Det största enskilda ägarlandet med avseende på antal anställda är USA med 99 074 anställda. Därefter följer Storbritannien och Finland med 78 693 respektive 62 487 anställda.

Utländskt ägande är koncentrerat till storstadsregionerna

Det utländska ägandet är fortsatt koncentrerat till storstads­regionerna. Av alla utländska arbetsställen i Sverige fanns 34 procent i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 14 procent i Skåne län. De största ökningarna skedde även dessa län. I Stockholms, Västra Götalands och i Skåne län ökade antalet med 472, 147 respektive 142 arbetsställen.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2009 var 87 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 12 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 65 procent av alla anställda i de utländska företagen. Detta var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. De mindre utländska företagen hade en större andel av sina anställda inom tjänstesektorn än vad de stora utlandsägda företagen hade, dessa var mer jämnt fördelade mellan tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

Utländska företag 2009

Serienummer: Statistik 2010:04

Ladda ner rapport Pdf, 1.1 MB.
Ladda ner Produktbeskrivning Pdf, 77.5 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev