Studieområde: Strukturomvandling

Nyföretagandet i Sverige 2009

Ökning i antal nystartade företag 2009

Med nyföretagande avses i denna publikation företag där verksamheten är helt nystartad eller har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år. Statistiken omfattar inte företag som nyaktiverats på grund av ägarbyten, ändring av juridisk form eller annan ombildning. Statistiken över nystartade företag skiljer sig från annan statistik på området. Den statistik som framställs utifrån nyregistreringar från Bolagsverket eller direkta utdrag av nyaktiveringar från Statistiska centralbyråns företagsdatabas, FDB, omfattar även olika typer av ombildningar. När det gäller uppgifter från Bolagsverket saknas de enskilda näringsidkare som inte namnskyddar sin verksamhet. Statistiken baseras på en enkätundersökning och bygger för flertalet av de redovisade variablerna på ett urval av företag. 

Föreliggande redovisning skiljer sig från redovisningen av årsstatistiken 2009 för nystartade företag, rapport Statistik 2010:03, genom att fler variabler redovisas, som exempelvis gällande åldersgrupper och härkomst. Statistiken är dock inte reviderad jämfört tidigare redovisning med ett undantag. Antalet  sysselsatta i de nystartade företagen är något lägre, 97 449 personer, jämfört med tidigare redovisat 100 851 personer. 

Antalet nystartade företag 2009 uppgick till 59 597 stycken, vilket innebar en ökning med tre procent jämfört med 2008. En tredjedel av  de nya företagen startades inom branschgruppen Finansiell verksamhet och andra företagstjänster, till exempel administrativ och teknisk konsultverksamhet, och en knapp fjärdedel inom Utbildning, hälso- och sjukvård samt andra samhälleliga  och personliga tjänster, exempelvis media/kultur-, rekreations- och vårdföretag.

Av de nystartade företagen 2009 hade 30 procent sitt säte i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 15 procent i Skåne län. Jämfört med 2008 var antalet nystartade företag så gott som oförändrat i Stockholms län medan antalet ökade med fyra procent i Västra Götalands län och med 11 procent i Skåne län.

De nystartade företagen år 2009 sysselsatte totalt 97 449 personer (hel-, deltid inklusive arbetande ägare). I jämförelse med år 2008, ökade antalet sysselsatta i nystartade företag med en procent.

Antalet företag startade år 2009 av en kvinna eller flera kvinnor uppgick till 19 706  stycken eller 33 procent av de nyetablerade företagen. Motsvarande andel uppgick år 2008 till 32 procent. 

År 2009 uppgick antalet nyetablerade företag startade av en person med utländsk härkomst till 10 044 stycken. Andelen nya företagare med utländsk härkomst av det totala antalet nystartade företag uppgick år 2009 därmed till 17 procent, lika andel som år 2008.

Nyföretagandet i Sverige 2009

Serienummer: Statistik 2010:07

Ladda ner rapporten Pdf, 987 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev