Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2010

Tingsrätterna fattade under 2010 beslut om 7 546 konkurser av vilka 7 274 rörde företag och 272 rörde privatpersoner.

Detta innebar en minskning jämfört med 2009 med 5 procent för företagen och en ökning med 7 procent för privatpersonerna. 

Antalet anställda som berördes av konkurs under 2010 uppgick till 21 182 personer, en minskning med 27 procent jämfört med 2009.

Antalet företagskonkurser fördelat efter län ökade proportionellt sett mest i Örebro län med 42 procent, i Västmanlands län med 17 procent och i Uppsala län med 13 procent.

Antalet anställda berörda av konkurser i dessa län ökade med 20, 6 respektive 27 procent.

Konkurser och offentliga ackord 2010

Serienummer: Statistik 2011:02

Ladda ner rapporten Pdf, 736.2 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev