Studieområde: Internationalisering

Forskning och utveckling i internationella företag 2009

Svenskägda koncerners FoU ökar i Asien

De svenskägda koncernerna har ökat sin FoU i Sverige kraftigt under det senaste decenniet samtidigt som det även skett en ännu kraftigare expansion utomlands. Svenska koncerners utländska direktinvesteringar i FoU har fått ett rejält uppsving i framförallt Asien och Sydamerika. Expansionen i dessa områden liknar den expansion av FoU som skedde i väst under 90-talet, när globaliseringen av FoU tog fart och svenska företag etablerade FoU i främst Västeuropa och USA. Men även om ökningstakten av FoU varit hög i Asien utgör exempelvis Kina 3 procent av de stora svenska koncernernas totala FoU-utgifter, att jämföra med USA:s 8 procent.

Utlandsägda företags FoU-utgifter i Sverige minskar

De utlandsägda företagens FoU-utgifter i Sverige har minskat mellan 2007 och 2009, från en andel på drygt 33 procent år 2007 till 30 procent år 2009, i 2009-års prisnivå. Det är andra undersökning­en i rad som utgifterna minskar. Antalet FoU-årsverken utförda i utlandsägda företag i Sverige har dock ökat något, från  en andel på 33 procent 2007 till 34 procent 2009. Den stora ökningen av FoU inom utlandsägda företag i Sverige skedde i slutet på 90-talet främst genom några stora ägarförändringar i svenskt näringsliv.

Utlandsägd FoU i Sverige främst i företag från Storbritannien och USA

Som nämnts ovan utgörs 30 procent av näringslivets FoU-utgifter i Sverige av utlandsägda företag. De största andelarna av utlands­ägda företag från enskilda länder kommer från Storbritannien, USA, Nederländerna och Schweiz.

Forskning och utveckling i internationella företag 2009

Serienummer: Statistik 2011:03

Ladda ner rapporten Pdf, 734.6 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev