Studieområde: Strukturomvandling

Nyföretagandet i Sverige 2010

Antalet nystartade företag 2010 uppgick till 66 681 stycken, vilket innebar en ökning med 12 procent jämfört med 2009. Fördelat efter bransch inträffade de största förändringarna jämfört med 2009 inom Transport och magasinering, Finans-, försäkrings- och fastighets­verksamhet samt Kultur, nöje och fritid, med ökningar på 27, 23 respektive 20 procent.   Jämfört med 2009 ökade antalet nystartade  företag med 15 procent i Stockholms- och Västra Götalands län och med 7 procent i Skåne län. Den största ökningen inom ett län, 22 procent, inträffade i Västerbottens län.

Antalet nya företag i relation till befolkningen 16 - 64 år uppgick för hela landet till 11,1 företag per 1000 invånare. Motsvarande andel uppgick år 2009 till 10,0. Efter län förelåg den högsta etablerings­frekvensen i Stockholms län med 15,3 företag per 1000 invånare. 

Knappt 19300, eller 29 procent av de nya företagen 2010 startades som aktiebolag. År 2009 startades 21 procent av de nya företagen som aktiebolag. Den 1 april 2010 sänktes kravet på minsta aktiekapital från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Antalet företag startade av en kvinna eller flera kvinnor uppgick till knappt 21 300  eller 32 procent av de nyetablerade företagen. Motsvarande andel uppgick år 2009 till 33 procent. Antalet företag startade av kvinnor och män gemensamt uppgick till 7 procent av samtliga nystartade företag. Motsvarande andel år 2009 uppgick till 6 procent.

År 2010 uppgick antalet nyetablerade företag startade av en person med utländsk härkomst till knappt 13 100. Andelen nya företag med en företagare av utländsk härkomst uppgick år 2010 därmed till 20 procent jämfört med 17 procent år 2009. Fördelat efter ålder startades 26 procent av de nya företagen under 2010 av personer upp till 30 år och 50 procent av företagen av personer i åldersgruppen 31 – 50 år. Detta innebar en ökning i förstnämnda gruppen med 18 procent och med 9 procent i den senare. I åldersgruppen över 50 år ökade antalet nystartade företag med 12 procent.

Med nytt företag avses i detta sammanhang företag där verksamheten är helt nystartad eller har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år. Statistiken omfattar inte företag som nyaktiverats på grund av ägarbyten, ändring av juridisk form eller annan ombildning. Statistiken över nystartade företag skiljer sig från annan statistik på området. Den statistik som framställs utifrån nyregistreringar från  Bolagsverket eller direkta utdrag av nyaktiveringar från Statistiska centralbyråns företagsdatabas, FDB, omfattar även olika typer av ombildningar. När det gäller uppgifter från Bolagsverket saknas de enskilda näringsidkare som inte namnskyddar sin verksamhet. Statistiken baseras på en enkätundersökning och bygger för flertalet av de redovisade variablerna på ett urval av företag.

Nyföretagandet i Sverige 2010

Serienummer: Statistik 2011:04

Ladda ner rapporten Pdf, 628.7 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev