Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2010

Fler än 13 600 utländska företag i Sverige.

Det utländska ägandet i Sverige minskade med 9 företag under år 2010. Trots minskningen finns det fortfarande fler än 13 600 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen minskade med 35 260 personer, vilket var en minskning med 6 procent jämfört med föregående års undersökning. Totalt fanns det 13 627 utlandsägda företag med 590 304 anställda i Sverige år 2010.

Norskt ägande ökar

För femte året i rad var Norge det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag. Norges ökning mellan åren 2009 och 2010 var 121 företag, näst störst ökning hade Tyskland med 35 företag. Norge är det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 219 företag), följt av Danmark (1 456 företag) och Storbritannien (1 339 företag). Det största enskilda ägarlandet med avseende på antal anställda är USA med sina 71 324 anställda. Därefter följer Storbritannien och Danmark med 67 105 respektive 63 634 anställda.

Utländskt ägande är koncentrerat till storstadsregionerna

Av alla utländska arbetsställen i Sverige fanns 34 procent i Stockholms län, 17 procent i Västra Götalands län och 14 procent i Skåne  län. De största ökningarna skedde i Västra Götalands och i Skåne län, antalet ökade med 148 respektive 34 arbetsställen.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2010 var 88 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 12 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 66 procent av alla anställda i de utländska företagen. Detta var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. De mindre utländska företagen hade en större andel av sina anställda inom tjänstesektorn än vad de stora utlandsägda företagen hade, dessa var mer jämnt fördelade mellan tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

Utländska företag 2010

Serienummer: Statistik 2011:05

Laddad ner rapport Pdf, 812.2 kB.
Ladda ner en beskrivning av statistiken Pdf, 55 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev