Studieområde: Strukturomvandling

Nyföretagandet i Sverige 2012

Antalet nystartade företag 2012 uppgick till 69 216 stycken, vilket var en minskning med 6 procent jämfört med 2011, då 73 709 företag startades. Antalet nya företag 2012 låg därmed på liknande nivå som 2010, då antalet nystartade företag uppgick till 69 855.

Fördelat efter bransch startade drygt 10 000 (15 procent) av de nya företagen inom branschgruppen Handel och service motorfordon och knappt 7 000 (10 procent) inom Bygg och anläggning respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Jämfört med 2011 minskade antalet nystartade företag med 15 procent inom Transport och magasinering och med 14 procent inom Bygg- och anläggning.

Mätt i förhållande till antal befintliga företag var förnyelsetalet högst inom Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster, där 13,6 företag per 100 befintliga företag startades. Inom branschgruppen Utbildning uppgick förnyelsetalet till 13,0 per 100 befintliga företag.

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller återfinns i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyföretagandet i Sverige 2012

Serienummer: Statistik 2014:01

Ladda ner rapporten Pdf, 808 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev