Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2013

Tingsrätterna fattade under 2013 beslut om 7 701 företagskonkurser, enskilda firmor inräknade. Antalet företagskonkurser ökade med 3,1 procent jämfört med 2012. Antalet anställda som berördes av konkurser
under 2013 uppgick till 25 808 personer, en minskning med 2,5 procent jämfört med 2012.

Fördelat efter företagsform ökade konkurserna i aktiebolag med 5,2 procent, medan konkurserna i handelsbolag etc. minskade med 5,6 procent. Bland enskilda firmor minskade antalet konkurser med 7,5 procent. Antalet konkurser bland aktiebolag uppgick till 6 483, bland enskilda firmor till 810 och bland handelsbolag etc. till 408 stycken.

Antalet konkurser var oförändrat inom tillverkningsindustrin. Inom byggindustrin ökade antalet konkurser med 6,2 procent till 1 277 och inom handeln med 10,4 procent till 1 811 konkurser. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 485, en ökning med 4,8 procent.

Fördelat efter län ökade antalet konkurser med 2,1 procent i Stockholms län till 2 521 och med 9,0 procent i Västra Götalands län till 1 205. I Skåne län uppgick antalet konkurser till 1 104, vilket innebar en ökning med 12,8 procent.

Antalet offentliga ackord uppgick under året till 87, jämfört med 85 stycken under 2012. Antalet anställda i dessa företag uppgick till 1 945 personer, jämfört med 2 982 personer i 2012.

Konkurser och offentliga ackord 2013

Serienummer: Statistik 2014:02

Diarienummer: 2014/106

Ladda ner rapporten Pdf, 1.9 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev