Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2014

Tingsrätterna fattade under 2014 beslut om 7 158 företagskonkurser, enskilda firmor inräknade. Antalet företagskonkurser minskade med 7 procent jämfört med 2013. Antalet anställda som berördes av konkurser under 2014 uppgick till 19 061 personer, en minskning med 26 procent jämfört med 2013.

Fördelat efter företagsform minskade konkurserna i aktiebolag med 7 procent, medan konkurserna i handelsbolag etc. ökade med 22 procent. Bland enskilda firmor minskade antalet konkurser med 20 procent. Antalet konkurser bland aktiebolag uppgick till 6 017 stycken, bland handelsbolag till 496 och bland enskilda firmor till 645 stycken.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 432 stycken, vilket innebar en minskning med 8 procent. I byggindustrin minskade antalet konkurser med 1 procent till 1 259 stycken och inom handeln med 12 procent till 1 601 jämfört med 1 811 konkurser år 2013. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 497 stycken, en ökning med 2 procent.

Fördelat efter län minskade antalet företagskonkurser med 7 procent i Stockholms län till 2 343 stycken och med 14 procent i Västra Götalands län till 1 036. I Skåne län försattes 1 098 företag i konkurs, en minskning med 1 procent.

Antalet offentliga ackord uppgick under 2014 till 108 stycken, jämfört med 87 stycken under 2013. Antalet anställda i dessa företag uppgick till 2 386 personer, jämfört med 1 945 personer 2013.

Konkurser och offentliga ackord 2014

Serienummer: Statistik 2015:01

Diarienummer: 2015/066

Ladda ner rapporten Pdf, 870.5 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev