Studieområde: Strukturomvandling

Nystartade företag i Sverige 2013

Antalet nystartade företag 2013 uppgick till 69 242 företag jämfört med 69 216 företag år 2012. Jämfört med 2012 minskade antalet nystartade företag med 11 procent i branschgruppen reklam och marknadsföring medan antalet nya företag ökade med 5 procent i bransch­gruppen utbildning.

Mätt i förhållande till antal befintliga företag var förnyelsetalet högst inom uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster, där 12,9 företag per 100 befintliga företag startades. Inom branschgruppen utbildning uppgick förnyelsetalet till 12,8 företag per 100 befintliga företag. Även i 2012 återfanns de högsta förnyelsetalen i dessa branschgrupper.

Drygt 24 000, eller 35 procent av de nya företagen 2013 startades som aktiebolag. Förändringarna jämfört med 2012 fördelat på de juridiska formerna enskilda näringsidkare, handels- eller kommanditbolag och aktiebolag var obetydliga.

Fördelat efter kön startades 34 procent av de nya företagen 2013 av kvinnor. Sett till enskilda branschgrupper isolerat fanns de högsta andelarna företag startade av kvinnor inom andra serviceföretag och personliga tjänster samt vård och omsorg, med andelar på 74 respektive 57 procent.

Av de nystartade företagen 2013 fanns 31 procent i Stockholms län, 17 procent i Västra Götalands län och 14 procent i Skåne län. Jämfört med 2012 minskade antalet nystartade företag med 1 procent i Stockholms län medan antalet ökade med 5 procent i Västra Götalands län och med 2 procent i Skåne län. Antalet nystartade företag minskade med 14 procent i Dalarnas län.

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen. Fördelat efter län var etableringsfrekvensen högst i Stockholms län med 15,4 företag per 1 000 invånare 16 till 64 år följt av Gotland med 12,2 företag per 1 000 invånare. Den lägsta etableringsfrekvensen på 8,2 återfanns i Norrbottens län.

Etableringsfrekvensen för landet som helhet uppgick till 11,5 nya företag per 1 000 invånare.

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller återfinns i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Nystartade företag i Sverige 2013

Serienummer: Statistik 2015:02

Diarienummer: 2015/089

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev