Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2015

Tingsrätterna fattade under 2015 beslut om 6 433 företagskonkurser, enskilda närings­idkare inräknade. Antalet företagskonkurser minskade med 10 procent jämfört med 2014. Antalet anställda som berördes av konkurser under 2015 uppgick till 15 467 personer, en minskning med 19 procent jämfört med 2014.

Fördelat efter företagsform minskade konkurserna i aktiebolag med 9 procent och med 29 procent i handelsbolag etc. Bland enskilda näringsidkare minskade antalet konkurser med 8 procent. Antalet konkurser bland aktiebolag uppgick till 5 484 företag, i handelsbolag etc. till 354 och bland enskilda näringsidkare till 595 stycken.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser uppgick till 379 stycken, vilket innebar en minskning med 12 procent. I byggindustrin minskade antalet konkurser med 17 procent till 1 043 och inom handeln med 4 procent till 1 534 företag. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 467 stycken, en minskning med 6 procent. Bland företag inom finans-, fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster minskade konkurserna med 9 procent vilket innebar att 1 327 företag försattes i konkurs 2015.

Fördelat efter län minskade antalet konkurser med 14 procent i Stockholms län till 2 008 företag och med 2 procent i Västra Götalands län till 1 017. I Skåne län försattes 993 företag i konkurs, en minskning med 10 procent.

Antalet offentliga ackord uppgick under 2015 till 160 stycken, jämfört med 104 under 2014. Antalet anställda i dessa företag uppgick till 3 123 personer, jämfört med 2 386 personer i 2014.

Konkurser och offentliga ackord 2015

Serienummer: Statistik 2016:02

Diarienummer: 2016/066

Ladda ner rapporten Pdf, 876.7 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev