Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2015

Antal utlandsägda företag i Sverige ökade svagt under 2015. Samtidigt är antalet anställda i de utländska företagen i princip i nivå med före­gående år. Norge är fortfarande det land som kontrollerar flest företag i Sverige och USA är återigen det ägarland som har flest anställda här.

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 155 stycken under år 2015. Efter ökningen fanns det 13 986 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen minskade med 2 373 personer, vilket var en minskning med under 1 procent jämfört med före­gående års undersökning. Efter minskningen fanns det 637 863 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

USA ökar ägandet

USA var det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag i Sverige mellan år 2014 och 2015 med en ökning på 37 företag, näst störst ökning hade Norge med 22 företag. Norge var efter ökningen fort­farande det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 269 företag) följt av USA (1 415 företag).

Flest anställda i USA-ägda företag

Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år 2015. De största ökningarna förekom i företag kontrollerade från Danmark och Norge. Ökningarna uppgick till 9 850 respektive 3 412 anställda jämfört med år 2014.

Det största enskilda ägarlandet med avseende på antal anställda är USA med sina 73 901 anställda. Därefter följer Tyskland med 72 979 anställda. USA är i 2015 års under­sökning åter det ägarland med flest anställda i Sverige, från att i 2014 års undersökning för första gången sedan 90-talet tappa den positionen. 2014 var Tyskland ägar­landet med flest anställda i Sverige.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2015 var 87 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 11 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 67 procent av alla anställda i de utländska företagen. Detta var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Antalet anställda vid de mindre företagen var till stor del koncentrerad till tjänstesektorn. De anställda vid de större utlandsägda företagen var mer jämnt fördelade mellan tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

Utländska företag 2015

Serienummer: Statistik 2016:03

Diarienummer: 2016/165

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB.
Ladda ner beskrivning av statistiken Pdf, 269.3 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev