Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2014

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i
utlandet ökade år 2014, i utlandet ökade antalet anställda med 112 948 personer till 1,36 miljoner anställda och antalet anställda i Sverige minskade något till 532 573 anställda.

År 2014 fanns det 3 027 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 196 koncerner sedan år 2013. Av dessa koncerner hade 901 koncerner, 30 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till 1,9 miljoner, en ökning med 6 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 112 948 personer till 1,36 miljoner anställda och antalet anställda i Sverige minskade något till 532 573 anställda.

De största ökningarna i enskilda etableringsländer skedde i USA där antalet anställda i svenska koncerner ökade med 22 722 personer och i Kina där antalet anställda ökade med 10 312 personer. Svenska koncerner minskade sina anställda i några länder, i Egypten minskade antalet anställda med 1 202 personer och i Brasilien minskade antalet anställda med 1 167 personer. De enskilda etableringsländerna som hade flest anställda av svenska internationella koncerner 2014 var USA med 209 276, Tyskland med 101 545 samt Kina med 96 190 anställda.

Merparten av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst 5 000 anställda i Sverige. De 21 koncernerna i gruppen med minst 5 000 anställda stod år 2014 för ungefär 59 procent av samtliga anställda i utlandet och 41 procent av de anställda i svenska internationella koncerner i Sverige.

Den totala omsättningen för de svenska koncernerna med dotter­bolag i utlandet var 4 612 miljarder kronor år 2014. I utlandet var omsättningen 2 834 miljarder kronor och i Sverige 1 778 miljarder kronor. Det var en ökning på 9 procent i utlandet och en minskning på 2 procent i Sverige jämfört med år 2013. De länder där de svenska koncernerna hade störst andel av sin utlands­omsättning var USA med 16 procent följt av Tyskland 10 procent och Norge 7 procent.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2014

Serienummer: Statistik 2016:04

Diarienummer: 2016/180

Ladda ner rapporten Pdf, 819.9 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev