Studieområde: Strukturomvandling

Nystartade företag i Sverige 2015

Antalet nystartade företag 2015 uppgick till 70 135 jämfört med 71 668 företag 2014, en minskning med 2 procent.

Jämfört med 2014 ökade antalet nystartade företag med 25 procent inom vård och omsorg och med 11 procent inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet.

I förhållande till antal befintliga företag var förnyelsetalet högst inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och utbildning med 12,1 nya företag per 100 befintliga företag i respektive grupp.

Drygt 29 000 eller 42 procent av de nya företagen 2015 startades som aktiebolag. Jämfört med 2014 ökade antalet aktiebolag med 8 procent.

Andelen företag startade av kvinnor uppgick till 34 procent vilket var en oförändrad andel jämfört med 2014.

Sett till enskilda branschgrupper återfanns den högsta andelen företag startade av kvinnor bland andra serviceföretag och personliga tjänster med en andel på 78 procent.

Bland kvinnor uppgick andelen aktiebolag till 29 procent jämfört med 48 procent bland män.

Fördelat efter län och kön uppgick andelen nya företag startade av kvinnor till 38 procent i Gotlands län, den högsta andelen i landet.

Andelarna företag startade av kvinnor var högst i åldersgrupperna 21 till 25 år och 26 till 30 år, med 37 respektive 36 procent och lägst i gruppen över 60 år, med en andel på 22 procent.

I jämförelse med 2014 minskade antalet nya företag med 2 procent i Stockholms län och med 1 respektive 3 procent i Västra Götalands och Skåne län.

Antalet nystartade företag ökade med 15 procent i Jämtlands län.

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen. Fördelat efter län var etableringsfrekvensen högst i Stockholms län med 15,5 företag per 1 000 invånare i åldern 16 till 64 år följt av Jämtlands län med 13,1 företag per 1 000 invånare.

Etableringsfrekvensen i hela landet uppgick till 11,6 nya företag per 1 000 invånare.

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller återfinns i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nystartade företag i Sverige 2015

Serienummer: Statistik 2016:05

Diarienummer: 2016/216

Ladda ner rapporten Pdf, 885.1 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev