Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2016

Tingsrätterna fattade under 2016 beslut om 6 335 konkurser, av vilka 6 019 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 218 gällde dödsbon. Antalet företags­konkurser minskade med 6 procent jämfört med 2015. Antalet anställda som berördes av konkurser var 16 339 personer, vilket innebar en ökning med 6 procent jämfört med 2015.

Fördelat efter företagsform var antalet konkurser i aktiebolag 5 270, i handelsbolag 219 och bland enskilda näringsidkare 530.

Konkurserna minskade med 4 procent i aktiebolag och med 11 procent bland enskilda näringsidkare. I handelsbolagen minskade konkurserna med 38 procent.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 350, vilket innebar en minskning med 8 procent. I byggindustrin ökade antalet konkurser med 2 procent till 1 069. Inom handeln minskade konkurserna med 13 procent till 1 332 företag. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 429, en minskning med 8 procent. Bland företag inom finans-, fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster minskade konkurserna med 4 procent, vilket innebar att 1 268 företag försattes i konkurs 2016.

I Stockholms län var antalet företagskonkurser 2 103, en ökning med 5 procent. I Västra Götalands län minskade konkurserna med 13 procent till 885, och i Skåne län försattes 828 företag i konkurs, en minskning med 17 procent.

Antalet offentliga ackord var under året 182 jämfört med 160. Antalet anställda i företagen uppgick till 8 186 personer jämfört med 3 123 under 2015.

Konkurser och offentliga ackord 2016

Serienummer: Statistik 2017:01

Diarienummer: 2017/049

Ladda ner rapporten Pdf, 3.5 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev