Studieområde: Internationalisering

Forskning och utveckling i internationella företag 2015

De stora svenska internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för totalt drygt 76 miljarder kronor under 2015, en ökning med 2 miljarder jämfört med 2013, 2015 års prisnivå. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var dryga 39 miljarder kronor, vilket var en minskning jämfört med 2013.

Under 2015 utförde de svenskägda koncernerna FoU för drygt 37 miljarder kronor utomlands, och det var dotterbolag i Europa, Asien och Nordamerika som stod för en majoritet av utgifterna. Koncernernas utgifter för FoU ökade i Nordamerika, medan utgifterna i övriga världsdelar var i princip oförändrade.

FoU i utlandsägda (f.d. svenskägda) koncerner

De utlandsägda koncernerna uppger att de utfört FoU-verksamhet för knappt 32 miljarder kronor i Sverige under 2015. Antalet utförda FoU-årsverken för de utlandsägda, f.d. svenskägda koncernerna uppgick till dryga 16 000 i Sverige under 2015.

FoU i Sverige

Majoriteten av Sveriges FoU-verksamhet bedrivs i företagssektorn. År 2015 uppgick FoU-utgifterna i företagssektorn till dryga 95 miljarder kronor, vilket motsvarar 70 procent av de totala utgifterna. Den näst största sektorn är universitets- och högskolesektorn vars utgifter uppgick till nästan 37 miljarder kronor. Det motsvarar 27 procent av de totala FoU-utgifterna. Andelen FoU-utgifter inom offentlig sektor uppgick till 3 procent, medan den privata icke-vinstdrivande sektorn stod för mindre än en procent. Ungefär 42 procent av näringslivets FoU, i termer av utgifter för FoU, utfördes av utlandsägda företag 2015, vilket är vilket är en ökning jämfört med år 2013. När företagens FoU-utgifter relateras till de totala utgifterna för näringslivets FoU i Sverige är Storbritannien, Tyskland, USA och Neder-länderna stora ägarländer. Med ägarland menas det land där företagets koncernmoder är belägen.

Forskning och utveckling i internationella företag 2015

Serienummer: Statistik 2017:03

Diarienummer: 2017/083

Ladda ner rapporten Pdf, 897.8 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev