Studieområde: Strukturomvandling

Nystartade företag i Sverige 2016

Antalet nystartade företag 2016 uppgick till 71 825 jämfört med 70 135 företag 2015, en ökning med 2 procent.

Fördelat efter bransch inträffade de största ökningarna inom Transport och magasinering med 19 procent och inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet med 10 procent.

I förhållande till antal befintliga företag var förnyelsetalen de högsta (frånsett Bransch ospecificerad) inom grupperna Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster, med 12,8 respektive 11,8 företag per 100 befintliga företag.

Fördelat efter juridisk form startades 44 procent av de nya företagen 2016 som aktiebolag. Jämfört med 2015 ökade antalet aktiebolag med 8 procent.

Andelen företag startade av kvinnor uppgick till 32 procent jämfört med 66 procent startade av män. Uppgift om kön saknades bland 2 procent av företagen.

Fördelat efter bransch och kön startades 75 procent av företagen inom gruppen Andra serviceföretag och personliga tjänster av kvinnor. Inom branscherna Annan specialiserad konsultverksamhet och veterinärtjänster, Utbildning samt Vård och omsorg startades cirka hälften av företagen av kvinnor.

Inom Bygg och anläggning samt Transport och magasinering startades cirka 90 procent av företagen av män

I jämförelse med 2015 ökade antalet nya företag med 5 procent i Stockholms län och med 1 procent i Västra Götalands län. I Skåne län minskade antalet nya företag med 2 procent.

Antalet nystartade företag ökade med 13 procent i Norrbottens län.

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen. Fördelat efter län var etableringsfrekvensen högst i Stockholms län med 16,1 företag per 1 000 invånare 16 till 64 år följt av Jämtlands län respektive Gotlands län med 12,3 företag per 1 000 invånare.

Fördelat efter län och kön uppgick andelen nya företag startade av kvinnor till 34 procent i Stockholms län, den högsta andelen i landet.

Fördelat efter åldersgrupper minskade antalet nya företag med 8 procent i gruppen under 21 år. I grupperna 41 till 45 år och 51 till 55 år ökade antalet nystartade företag med 5 procent.

Andelen företag startade av kvinnor var högst i åldersgrupperna upp till 30 år med andelar överstigande 35 procent.

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller återfinns i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nystartade företag i Sverige 2016

Serienummer: Statistik 2017:04

Diarienummer: 2017/119

Ladda ner rapporten Pdf, 907.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev