Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2016

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 125 stycken under år 2016. Efter ökningen fanns det 14 111 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen minskade med 4 647 personer, vilket var en minskning med under 1 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter minskningen fanns det 633 216 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

Norge minskar ägandet

Norge var det land som stod för den största minskningen av antalet utländska företag. Norge minskade sitt ägande i Sverige mellan åren 2015 och 2016 med 83 företag, näst störst minskning hade Luxemburg med 24 företag. Norge är i årets undersökning fortfarande det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 186 företag) följt av USA (1 395 företag) och Danmark (1 390 företag).

Flest anställda i Tysklandsägda företag

Flera ägarländer minskade antalet anställda i Sverige år 2016. De största minskningarna förekom i företag kontrollerade från USA och Storbritannien. Minskningarna uppgick till 6 565 respektive 1 380 anställda jämfört med år 2015.

Efter minskningen av antalet anställda i USA-ägda företag år 2016 är Tyskland åter det land som har flest, 72 803, anställda i Sverige. Därefter följer Norge och USA med 69 616 respektive 67 336 anställda.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2016 var 87 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 12 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 66 procent av alla anställda i de utländska företagen. De medelstora företagen med 50–249 anställda i Sverige utgjorde 10 procent av de utländska företagen och dess andel av sysselsättningen var 22 procent.

Antalet anställda i de mindre företagen var till stor del koncentrerad till tjänstesektorn. De anställda i de större utlandsägda företagen var mer jämnt fördelade mellan tillverknings­industrin och tjänstesektorn.

Utländska företag 2016

Serienummer: Statistik 2017:05

Diarienummer: 2017/110

Ladda ner rapporten Pdf, 759.3 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev