Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2015

År 2015 fanns det 3 132 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 105 koncerner sedan år 2014. Av dessa koncerner hade 900, eller 29 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till 1,96 miljoner, en ökning med 3 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 2 procent till 1,40 miljoner anställda och antalet anställda i Sverige ökade med 5 procent till 560 757 anställda.

De etableringsländer där antalet anställda ökade mest var: Finland med en ökning på 20 494 personer, Polen med en ökning på 6 011 personer samt USA med en ökning på 4 763 personer. Svenska koncerner minskade sina anställda i några länder. I Indien minskade antalet anställda med 4 205 personer och i Kina minskade antalet anställda med 3 782 personer. De enskilda etableringsländerna som hade flest anställda av svenska internationella koncerner 2015 var USA med 214 039, Tyskland med 99 987 samt Kina med 92 408 anställda.

Merparten av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst 5 000 anställda i Sverige. De 25 koncernerna i gruppen med minst 5 000 anställda stod år 2015 för ungefär 59 procent av samtliga anställda i utlandet och 43 procent av de anställda i svenska internationella koncerner i Sverige.

Den totala omsättningen för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet var 5 114 miljarder kronor år 2015. I utlandet var omsättningen 3 086 miljarder kronor och i Sverige 2 028 miljarder kronor. Det var en ökning på 9 procent i utlandet och 14 procent i Sverige jämfört med år 2014. De länder där de svenska koncernerna hade störst andel av sin utlandsomsättning var USA med 19 procent följt av Tyskland 10 procent och Storbritannien 6 procent.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2015

Serienummer: Statistik 2017:06

Diarienummer: 2017/131

Ladda ner rapporten Pdf, 987.9 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev