Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2017

Den här rapporten syftar till att belysa omfattningen av och förändringar i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige. Under 2017 ökade antalet utlandsägda företag i Sverige med 277 stycken till 14 388. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 39 204 personer, en ökning med 6 procent jämfört med föregående års undersökning. Det var också den största uppmätta ökningen på sex år.

Ökning av utlandsägandet

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 277 stycken under år 2017. Efter ökningen fanns det 14 388 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 39 204 personer, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter ökningen fanns det 672 420 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

Norge ökar ägandet

Norge var det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag. Norge ökade sitt ägande i Sverige mellan åren 2016 och 2017 med 81 företag, näst störst ökning hade Schweiz med 42 företag. Norge är i årets undersökning fortfarande det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 267 företag) följt av Danmark (1 410 företag) och USA (1 359 företag).

Flest anställda i tysklandsägda företag

Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år 2017. De största ökningarna förekom i företag kontrollerade från Jersey och Luxemburg. Ökningarna uppgick till 6 966 respektive 6 692 anställda jämfört med år 2016.

År 2017 är Tyskland åter det land som har flest, 76 640, anställda i Sverige. Därefter följer USA och Norge med 71 326 respektive 70 763 anställda.

Flest företag inom tjänstesektorn

Av samtliga utländska företag tillhörde 79 procent tjänstesektorn och 10 procent tillverk­ningsindustrin år 2017. 64 procent av alla anställda i utländska företag var anställda inom tjänstesektorn, 30 procent inom tillverkningsindustrin och 4 procent inom byggsektorn.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2017 var 87 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 11 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 66 procent av alla anställda i de utländska företagen. De medelstora företagen med 50–249 anställda i Sverige utgjorde 10 procent av de utländska företagen och dess andel av sysselsättningen var 22 procent.

Antalet anställda i de mindre företagen var till stor del koncentrerad till tjänstesektorn. De anställda i de större utlandsägda företagen var mer jämnt fördelade mellan tillverknings­industrin och tjänstesektorn.

Utländska företag 2017

Serienummer: Statistik 2018:02

Diarienummer: 2018/112

Ladda ner rapporten Pdf, 516.4 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev