Studieområde: Strukturomvandling

Främja kvinnors företagande
– en statistiksammanställning

Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Denna publikation är ett komplement till den utvärderingen. Här redovisas en sammanställning av statistik över främst kvinnors företagande inom det svenska näringslivet.

I december 2012 fick Tillväxtanalys i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet Främja kvinnors företagande som Tillväxtverket har drivit. Program­met Främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige som pågick mellan 2007–14. Tillväxtanalys har samlat samtliga studier som har gjorts enligt uppdraget i ett så kallat ramprojekt. Ett ramprojekt innebär en mångsidig belysning av ett utpekat område, som i detta fall belyser satsningens olika delprogram med olika metodansatser och ur olika vinklar. Denna rapport är ett komplement till studierna i ramprojektet och redovisar en sammanställning av statistik, primärt om kvinnors, men även mäns, företagande inom det svenska näringslivet.

Statistiken visar att kvinnor som andel av företagare samt operativa företagsledare utgör en minoritet inom de flesta branscherna. Vilka branscher kvinnor och män driver eller leder företag inom skiljer sig något. Kvinnor driver företag framförallt inom personliga och kul­turella tjänster och män inom bygg. Företag som startas av kvinnor överlever något kortare än företag som startas av män. Kvinnors höga andel av egenföretagare inom tjänstesektorn samt låga andel inom byggindustrin förekommer även i andra länder. Andelen kvinnor som var egenföretagare år 2016 var något lägre i Sverige i jämförelse med andra OECD-länder. Siffror om operativa företagsledare fanns inte för alla jämförelseländer, däremot visar statistik om arbetsgivare att kvinnors andel i Sverige är något lägre än i andra OECD-länder.

Främja kvinnors företagande – en statistiksammanställning

Serienummer: Statistik 2018:06

Diarienummer: 2013/001

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev