Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2018

Tingsrätterna fattade under 2018 beslut om 7 599 konkurser, av vilka 7 223 rörde företag med enskilda näringsidkare inräknade, 141 avsåg privatpersoner och 235 gällde dödsbon.

Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent jämfört med 2017. Antalet anställda som berördes av konkurser var 19 466 personer, en ökning med 11 procent.

Antalet offentliga ackord var under året 140 jämfört med 151 under 2017. Antalet anställda i dessa företag var 5 787 personer jämfört med 3 360 personer under 2017.

Företagskonkurserna ökade under åren 2017 till 2018 med sammantaget 20 procent jämfört med 2016. Under åren 2014 till 2016 minskade konkurserna med 22 procent.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 358 företag, vilket innebar en ökning med 10 procent. I byggindustrin ökade antalet konkurser med 8 procent till 1 338 företag.

I handeln ökade konkurserna med 2 procent till 1 502 företag. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 594 företag (+15 procent). I transport och kommunikation försattes 681 företag i konkurs (+17 procent) och inom finans-, fastighets- och företagstjänster 1 342 företag (+10 procent). I gruppen civila myndigheter, utbildning och övriga tjänster uppgick antalet konkurser till 561 företag (+17 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser ökade med 32 procent i hotell och restaurang.

I Stockholms län försattes 2 408 företag i konkurs under 2018 (+ 11 procent), i Västra Götalands län 1 057 företag (+ 22 procent) och i Skåne län 1 023 företag (+4 procent).

I Örebro län försattes 193 företag i konkurs, en ökning med 39 procent. Antalet anställda i konkursföretag minskade dock med 46 procent i Örebro län.

Andelen företag som försattes i konkurs i förhållande till företagsstocken fördelat efter län var under 2018 högst i Stockholms län och Södermanlands län, där drygt 0,7 procent av samtliga företag försattes i konkurs.

Andelen anställda som berördes av konkurser i förhållande till det totala antalet anställda var högst i Södermanlands län, där 0,8 procent av de anställda berördes av konkurser.

Fördelat efter bransch återfanns det högsta antalet konkursföretag i förhållande till samtliga företag inom hotell och restaurang, där knappt 1,8 procent av företagen försattes i konkurs. Inom byggindustrin försattes knappt 1,3 procent av företagen i konkurs.

Konkurser och offentliga ackord 2018

Serienummer: Statistik 2019:01

Diarienummer: 2019/018

Ladda ner rapporten Pdf, 633.4 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev