Studieområde: Internationalisering

Forskning och utveckling i internationella företag 2017

De stora svenska internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för totalt drygt 79 miljarder kronor under 2017, en minskning med 0,3 miljarder jämfört med 2015. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var dryga 39 miljarder kronor, vilket är en minskning jämfört med 2015.

Under 2017 utförde de svenskägda koncernerna FoU för drygt 40 miljarder kronor utomlands vilket är en ökning med 1 miljard kronor. Dotterbolag i Europa, Asien och Nordamerika stod för en majoritet av de utgifterna. Koncernernas utgifter för FoU ökade i Europa och Asien, medan utgifterna i Nordamerika minskade.

FoU i Sverige

Majoriteten av Sveriges FoU-verksamhet bedrivs i företagssektorn. År 2017 uppgick FoU-utgifterna i företagssektorn till dryga 110 miljarder kronor, vilket motsvarar 71 procent av Sveriges totala utgifter. Ungefär 48 procent av näringslivets FoU, i termer av utgifter för FoU, utfördes av utlandsägda företag 2017, vilket är en ökning jämfört med år 2015. När de utlandsägda företagens FoU-utgifter relateras till de totala utgifterna för näringslivets FoU i Sverige är i storleksordning Kina, Storbritannien, Tyskland och USA de största ägarländerna. Med ägarland menas det land där företagets koncernmoder är belägen.

Forskning och utveckling i internationella företag 2017

Serienummer: Statistik 2019:02

Diarienummer: 2019/093

Ladda ner rapporten Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev