Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2018

Den här rapporten syftar till att belysa omfattningen av och förändringar i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige. Under 2018 ökade antalet utlandsägda företag i Sverige med 207 stycken till 14 595. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 7 973 personer, en ökning med 1 procent jämfört med föregående års undersökning.

Ökning av utlandsägandet

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 207 stycken under år 2018. Efter ökningen fanns det 14 595 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 7 973 personer, vilket var en ökning med 1 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter ökningen fanns det 680 393 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

Norge ökar ägandet

Norge var det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag. Norge ökade sitt ägande i Sverige mellan åren 2017 och 2018 med 158 företag, Även över en längre period är det Norge som står för den största ökningen, sedan 2008 har antalet företag ägda från Norge ökat med 420 stycken. Norge är även åter det land som kontrollerar flest företag i Sverige, 2 425 företag följt av USA med 1 397 företag och Danmark med 1 385 företag.

Antal anställda ökar mest i Finlandskontrollerade företag

Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år 2018. De största ökningarna förekom i företag kontrollerade från Finland, Nederländerna och Tyskland. Ökningarna uppgick till 6 816, 4 805 respektive 4 189 anställda jämfört med år 2017. Över en längre period 2008 till 2018 så har den största ökningen av antal anställda skett i företag kontrollerade från Kina respektive Tyskland med 25 061 respektive 24 065 anställda.

Företag kontrollerade från Luxemburg minskar mest

Antalet anställda minskade mest i företag kontrollerade Luxemburg, minskningen uppgick till 21 460 personer. Även över en längre period så har några ägarländer minskat antalet anställda i Sverige, mellan åren 2008 och 2018 skedde de största minskningarna i företag kontrollerade från Storbritannien respektive USA med 31 863 respektive 30 194 anställda.

Flest anställda i Tysklandsägda företag

Tyskland är åter det land som har flest anställda i Sverige, 80 829 personer. Därefter följer USA och Norge med 73 996 respektive 73 340 anställda. Samtliga tre länder med flest anställda i Sverige 2018 var även med i toppen de senaste fyra undersökningsåren.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2018 saknade 41 procent anställda och 46 procent av företagen hade 1 till 49 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 11 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 66 procent av alla anställda i de utländska företagen. De medelstora företagen med 50 till 249 anställda i Sverige utgjorde 10 procent av de utländska företagen och dess andel av sysselsättningen var 23 procent.

Utländska företag 2018

Serienummer: Statistik 2019:03

Diarienummer: 2019/095

Ladda ner rapporten Pdf, 850.3 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev