Studieområde: Strukturomvandling

Nystartade företag i Sverige 2018

Antalet nystartade företag 2018 uppgick till 66 750 jämfört med 68 887 företag 2017, en minskning med 3 procent.

Nyföretagandet minskade med 8 procent inom Finans-, försäkrings- och fastighets­verksamhet och med 7 procent inom Bygg och anläggning. I förhållande till antalet befintliga företag var förnyelsetalet högst inom Programmering och informationstjänster med 11 företag per 100 befintliga företag.

Fördelat efter juridisk form startades 45 procent av de nya företagen 2018 som aktiebolag. Jämfört med 2017 minskade antalet aktiebolag med 1 procent.

Antalet nya företag minskade med 1 procent i Stockholms län och med 5 procent i Västra Götalands län. I Skåne län var antalet nya företag oförändrat. I Kronobergs län respektive Hallands län minskade nyföretagandet med 13 procent.

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen. Fördelat efter län var etableringsfrekvensen högst i Stockholms län med 14,4 företag per 1 000 invånare 16 till 64 år, följt av Skåne län med 11,2 företag per 1 000 invånare.

Antalet nya företag ledda av kvinnor minskade med 1 procent och utgjorde 32 procent av de nystartade företagen, en oförändrad andel jämfört med 2017. Nya företag ledda av män minskade med 4 procent.

Fördelat efter bransch och kön leddes 74 procent av företagen inom branschgruppen Andra serviceföretag och personliga tjänster av kvinnor. Inom Utbildning samt Vård och omsorg leddes 55 procent av företagen av kvinnor. Inom Bygg och anläggning samt Transport och magasinering leddes cirka 90 procent av företagen av män.

Fördelat efter län och kön uppgick andelen nya företag startade av kvinnor till 36 procent i Gotlands län, den högsta andelen i landet.

Antalet nya företag ledda av personer med utländsk härkomst minskade med 1 procent och utgjorde 29 procent av de nystartade företagen. De högsta andelarna företag ledda av personer av utländsk härkomst återfanns inom branscherna Hotell och restaurang samt Transport och magasinering med 61 procent respektive 57 procent.

Efter län och härkomst leddes 36 procent av de nya företagen i Stockholms län av en person med utländsk härkomst i jämförelse med 13 procent i Gotlands- respektive Jämtlands län.

Nystartade företag i Sverige 2018

Serienummer: Statistik 2019:04

Diarienummer: 2019/112

Ladda ner rapporten Pdf, 674.1 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev