Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2017

Rapporten presenterar statistik över svenska koncerner med minst ett dotterbolag utomlands. 2017 uppgick antalet till 3 199. Det är en minskning med 15 stycken jämfört med 2016.

960 av koncernerna, 30 procent, hade dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.

Det totala antalet anställda i koncernerna uppgick till drygt 2 miljoner vilket är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 36 471 personer till 1 455 967 anställda. Antalet anställda i Sverige ökade med 15 292 till 588 819 anställda.

De största ökningarna i enskilda etableringsländer skedde i USA. Där ökade antalet anställda med 11 725 personer. I Tyskland ökade antalet anställda med 7 918 personer. Svenska koncerner minskade sina anställda i några länder. I Danmark minskade antalet anställda med
6 543 personer och i Lettland minskade antalet anställda med 4 785 personer. De enskilda etableringsländerna som hade flest anställda av svenska internationella koncerner 2017 var USA med 232 216, Kina med 101 079 samt Tyskland med 101 120 anställda.

Merparten av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst
5 000 anställda i Sverige. De 25 koncernerna i gruppen med minst
5 000 anställda stod år 2017 för ungefär 51 procent av samtliga anställda i utlandet och 41 procent av de anställda i svenska internationella koncerner i Sverige.

Den totala omsättningen för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet var 5 497 miljarder kronor 2017. I utlandet var omsättningen
3 324 miljarder kronor och i Sverige 2 371 miljarder kronor. Det var en ökning på 3 procent i utlandet och en minskning på 8 procent i Sverige jämfört med år 2016.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2017

Serienummer: Statistik 2019:05

Diarienummer: 2019/096

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev