Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2019

Antalet företagskonkurser ökade med 2 procent och antalet berörda anställda med 17 procent jämfört med 2018.

Tingsrätterna fattade under 2019 beslut om 7 766 konkurser. Av dessa gällde 133 privatpersoner och 285 dödsbon.

Antalet anställda som berördes av konkurser var 22 727.

Det offentliga ackordsförfarandet ökade jämfört med året innan, från 140 till 187 företag. Antalet anställda i dessa företag minskade från 5 787 till 5 646 under samma period.

Hotell- och restaurangbranschen hade flest antal konkurser. Flest berörda anställda fanns inom företagsgrupperna resebyråer och researrangörer samt bevaknings-, fastighetsservice och kontorstjänstföretag.

Störst ökning av konkurser mellan 2018-2019 hade Stockholms län, 10 procent, följt av Skåne län, 3 procent. I Västra Götalands län minskade antalet konkurser med 5 procent.

Konkurser och offentliga ackord 2019

Serienummer: Statistik 2020:03

Diarienummer: 2020/49

Ladda ner rapporten Pdf, 622 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua