Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2018

Rapporten presenterar statistik över svenska koncerner med minst ett dotterbolag utomlands. År 2018 uppgick antalet till 3 103. Det är en minskning med 96 stycken jämfört med 2017.

1 116 av koncernerna, 36 procent, hade dotterbolag i Norge. Mellan 17 och 21 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.

Det totala antalet anställda i koncernerna med dotterbolag i utlandet uppgick till drygt 2,1 miljoner vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 50 468 personer till 1 506 435 anställda. Antalet anställda i Sverige ökade med 70 564 till 659 383 anställda.

De största ökningarna i enskilda etableringsländer skedde i Norge och Lettland. I Norge ökade antalet anställda med 14 987 personer och i Lettland ökade antalet anställda med 9 009 personer. Svenska koncerner minskade sina anställda i några länder. I Indien minskade antalet anställda med 5 479 personer och i Kina minskade antalet anställda med 2 793 personer. De enskilda etableringsländerna som hade flest anställda av svenska internationella koncerner 2018 var USA med 235 899, Tyskland med 103 820 samt Kina med 102 748 anställda.

Drygt hälften av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst
5 000 anställda i Sverige. De 30 koncernerna i gruppen med minst
5 000 anställda stod år 2018 för ungefär 51 procent av samtliga anställda i utlandet och 42 procent av de anställda i svenska internationella koncerner i Sverige.

Den totala omsättningen för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet var 5 977 miljarder kronor 2018. I utlandet var omsättningen
3 713 miljarder kronor och i Sverige 2 263 miljarder kronor. Det var en ökning på 12 procent i utlandet och en ökning på 4 procent i Sverige jämfört med år 2017.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2018

Serienummer: Statistik 2020:05

Diarienummer: 2020/169

Ladda ner rapporten Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Kvalitetsdeklaration 2018 Pdf, 419.3 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev