Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2020

Antalet företagskonkurser minskade med 1 procent medan antalet berörda anställda ökade med 5 procent jämfört med 2019.

Tingsrätterna fattade under 2020 beslut om 7 296 konkurser. Antalet anställda som berördes av konkurser var 23 953.

De offentliga ackorden uppgick till 313 företag jämfört med 187 företag jämfört med 2019. Antalet anställda i företagen var 9 932 personer jämfört med 5 646 personer.

Antalet konkurser i aktiebolag uppgick till 6 527 företag vilket innebar en ökning med 4 procent. Bland handels- och kommanditbolag uppgick antalet konkurser till 211 företag och bland enskilda näringsidkare till 558 företag, i båda fall minskningar med 28 procent.

Under 2020 minskade antalet konkurser med 5 procent i Stockholms län, medan konkurserna ökade med 4 procent i Västra Götalands län och med 7 procent i Skåne län.

Rapporten uppdaterad 2021-04-26: Siffran för totalt antal berörda anställda ändrad från 23 593 till 23 953.

Konkurser och offentliga ackord 2020

Serienummer: Statistik 2021:02

Diarienummer: 2021/46

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner tabellbilaga Excel, 324.5 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev