Ung kvinna sitter vid ett skrivbord.

Studieområde: Strukturomvandling

Nystartade företag i Sverige 2020

Antalet nystartade företag 2020 uppgick till 73 687 företag jämfört med 66 892 företag 2019, en ökning med 10 procent.

Nyföretagandet ökade med 17 procent i bygg och anläggning, med 6 procent inom juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt med 28 procent i detaljhandeln jämfört med 2019. Om inget annat sägs avser alla jämförelser 2019. Inom detaljhandel ingår internethandel. Internethandeln ökade med 54 procent och övrig detaljhandel med 8 procent.

Antalet nya företag minskade med 12 procent inom hotell- och logiverksamhet samt i kultur, nöje och fritid. Inom den senare gruppen minskade antalet nya företag med 21 procent i kultur- och underhållningsverksamhet. I fritids- och sportverksamhet ökade nyföretagandet med 28 procent.

Fördelat efter juridisk form startade 49 procent av företagen 2020 som aktiebolag jämfört med 44 procent 2019. Antalet nystartade aktiebolag ökade med 24 procent och antalet enskilda näringsidkare med 1 procent. Nya handels- och kommanditbolag minskade med 23 procent. Handels- och kommanditbolag utgjorde 2 procent av de nystartade företagen 2020.

Antalet nystartade aktiebolag ökade i samtliga branschgrupper med undantag för hotell och logi där antalet nya bolag minskade med 8 procent. Den största ökningen med 61 procent inträffade i andra serviceföretag och personliga tjänster.

I Stockholms län ökade antalet nya företag med 10 procent, i Västra Götalands län med 9 procent och i Skåne län med 10 procent.

Antalet nya företag ledda av kvinnor ökade i 2020 med 7 procent och antalet företag ledda av män med 12 procent. Andelen nystartade företag ledda av kvinnor var 32 procent, en stabil andel jämfört med tidigare år.

Antalet nya företag ledda av personer med utländsk härkomst ökade med 16 procent och företag ledda av personer med svensk härkomst med 8 procent. Bland personer med utländsk härkomst ökade nyföretagandet med 25 till 30 procent inom parti- och provisionshandel, detaljhandel, bygg och anläggning samt tillverkning. Fördelat efter härkomst inom respektive bransch leddes 67 procent av de nya företagen inom restaurangverksamhet av personer med utländsk härkomst. I transport och magasinering uppgick denna andel till 66 procent. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske leddes 90 procent av de nya företagen av personer med svensk härkomst.

Under 2020 ökade antalet företag startade av personer 30 år eller yngre med 14 procent, med 11 procent i åldersgruppen 31 till 50 år och med 6 procent i åldersgruppen över 50 år.

Fördelat efter ålder inom respektive bransch startades 43 procent av företagen inom förlag, radio, TV, film och telekommunikation av personer 30 år eller yngre. Inom reklam och marknadsföring uppgick motsvarande andel till 41 procent. Inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet samt arkitekt-, teknisk konsultverksamhet och forskning uppgick andelarna nya företag startade av personer över 50 år till 37 procent.

Nystartade företag i Sverige 2020

Serienummer: Statistik 2021:05

Diarienummer: 2020/84

Ladda ner rapporten Pdf, 401.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner tabeller Excel, 118.5 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev