Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2019

Rapporten presenterar statistik över svenska koncerner med minst ett dotterbolag utomlands. År 2019 fanns det 3 813 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. Det är en ökning med 710 koncerner sedan år 2018.

1 253 koncerner, 33 procent, hade dotterbolag i Norge. 22 procent av koncernerna var etablerade i Danmark och 19 procent i Finland.

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till drygt 2,2 miljoner, en ökning med 3 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 9 830 personer till 1 516 265 anställda och antalet anställda i Sverige ökade med 59 609 till 718 992 anställda.

De största ökningarna i enskilda etableringsländer skedde i Finland där antalet anställda i svenska koncerner ökade med 5 775 personer och i Indien där antalet anställda ökade med 3 010 personer. Svenska koncerner minskade sina anställda i några länder, i Kina med 8 692 personer och i México med 3 132 personer. De enskilda etableringsländer som hade flest anställda av svenska internationella koncerner 2019 var USA med 233 632, Tyskland med 104 130 samt Kina med 94 056 anställda.

Drygt hälften av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst 5 000 anställda i Sverige. De 30 koncernerna i gruppen med minst 5 000 anställda stod år 2019 för ungefär 51 procent av samtliga anställda i utlandet och 43 procent av de anställda i svenska internationella koncerner i Sverige.

Den totala omsättningen för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet var 6 509 miljarder kronor år 2019. I utlandet var omsättningen 3 992 miljarder kronor och i Sverige 2 518 miljarder kronor. Det var en ökning med 8 procent i utlandet och en ökning med 11 procent i Sverige jämfört med år 2018.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2019

Serienummer: Statistik 2021:03

Diarienummer: 2021/88

Ladda ner rapporten Pdf, 603.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kvalitetsdeklaration 2019 Pdf, 219.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev