Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2019

Rapporten syftar till att belysa omfattningen av och förändringar i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige.

Sammanfattning

Utlandsägandet ökar

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 528 stycken under år 2019. Efter ökningen fanns det 16 449 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 28 507 personer, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter ökningen fanns det 683 149 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

USA ökar ägandet

USA var det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag. USA ökade sitt ägande i Sverige mellan åren 2018 och 2019 med 280 företag. Över en längre period är det Norge som står för den största ökningen, sedan 2009 har antalet företag ägda från Norge ökat med 830 stycken. Norge är åter det land som kontrollerar flest företag i Sverige med 2 941 företag följt av Storbritannien med 1 858 företag och USA 1 816 företag.

Antalet anställda ökar mest i företag kontrollerade från USA

Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år 2019. De största ökningarna förekom i företag kontrollerade från USA, Frankrike och Norge. Ökningarna uppgick till 9 076, 6 766 respektive 4 737 anställda jämfört med år 2018. Över en längre period 2009 till 2019 så har den största ökningen av antal anställda skett i företag kontrollerade från Frankrike respektive Tyskland med 27 273 respektive 25 202 anställda.

Företag kontrollerade från Kanada minskar mest

Antalet anställda minskade mest i företag kontrollerade från Kanada, minskningen uppgick till 3 490 personer. Även över en längre period så har några ägarländer minskat antalet anställda i Sverige, mellan åren 2009 och 2019 skedde de största minskningarna i företag kontrollerade från Luxemburg respektive Storbritannien med 38 221 respektive 29 817 anställda.

Flest anställda i Tysklandsägda företag

Tyskland är åter det land som har flest anställda i Sverige, 80 483 personer. Därefter följer Norge och USA med 76 129 respektive 76 082 anställda. Samtliga tre länder med flest anställda i Sverige 2019 var även med i toppen de senaste fem undersökningsåren.

Få stora företag sysselsätter de flesta

Av de utländska företagen år 2019 saknade 46 procent anställda och 42 procent av företagen hade 1 till 49 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 12 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 66 procent av alla anställda i de utländska företagen. De medelstora företagen med 50 till 249 anställda i Sverige utgjorde 9 procent av de utländska företagen och dess andel av sysselsättningen var 23 procent.

Utländska företag 2019

Serienummer: Statistik 2021:04

Diarienummer: 2021/89

Ladda ner rapporten Pdf, 574 kB, öppnas i nytt fönster.
Kvalitetsdeklaration 2019 Pdf, 190.3 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev