Studieområde: Internationalisering

Forskning och utveckling i internationella företag 2019

Rapporten presenterar statistik över de 20–30 största svenskägda koncernernas FoU-verksamhet i Sverige och utomlands. Den omfattar även samtliga internationella företags FoU i Sverige.

FoU i stora svenskägda internationella koncerner

Under 2019 satsade de stora svenska internationella koncernerna sammanlagt 93 miljarder kronor på egen FoU. Det var en ökning på cirka tolv procent jämfört med 2017. Antal årsverken för FoU ökade med knappt två procent jämfört med 2017 till nära 60 000.

Över tid har de stora svenska koncernerna förlagt en allt större andel av sin FoU på egen personal i utlandet. Satsningarna i Sverige har i stort sett varit desamma.

FoU-intensiteten (andelen FoU-årsverken av det totala antalet anställda) hos Sveriges koncerner var under 2019 dubbelt så hög i Sverige jämfört med i utlandet. Under de senaste 12 åren har FoU-intensiteten hos låg- och medelinkomstländerna samtidigt mer än fördubblats.

Företagens motiv till att lokalisera FoU i Sverige är framför allt tillgång till FoU-arbetskraft samt kunskapscentra. Statistiken visar emellertid att dessa motiv över tid har minskat i betydelse och att en allt större andel av företagens FoU-satsningar samtidigt har förlagts till låg- och medelinkomstländer.

FoU i Sverige

Majoriteten av all FoU-verksamhet i Sverige bedrivs inom företagssektorn. FoU-satsningarna inom tjänstesektorn närmade sig under 2019 för första gången samma nivåer som industrisektorn. Företagens utgifter för egen FoU har sedan 2017 ökat mer hos svenskägda företag i Sverige jämfört med utlandsägda företag.

Under de senaste tio åren har de svenskägda företagens FoU-satsningar minskat som andel av företagssektorns totala FoU-satsningar. Utlandsägda företag får därmed en allt större betydelse för FoU-satsningarna inom företagssektorn i Sverige. De utlandsägda företagen med störst FoU-utgifter i Sverige var under 2019 hemmahörande i Kina. Därefter kom Storbritannien, Tyskland, USA, Schweiz, Japan och Nederländerna.

Forskning och utveckling i internationella företag 2019

Serienummer: Statistik 2021:05

Diarienummer: 2021/6

Ladda ner rapporten Pdf, 733.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kvalitetsdeklaration 2019 Pdf, 350.1 kB.
Tabellbilaga 2019 Excel, 175.8 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev