Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2021

Jämfört med 2020 minskade antalet företagskonkurser med 11 procent medan antalet berörda anställda minskade med 56 procent.

Tingsrätterna fattade 2021 beslut om att inleda konkurser i 6 463 (7 296) företag, en minskning med 11 procent. Antalet anställda som berördes av konkurserna var 10 593 (23 953) personer vilket var en minskning med 56 procent.

Förutom företagskonkurser försattes 109 (110) privatpersoner i konkurs. Antalet konkurser i dödsbon uppgick till 329 (289).

De offentliga ackorden uppgick till 165 (313) företag. Antalet anställda i företagen var 4 099 (9 932) personer.

Siffrorna inom parentes avser 2020.

Konkurser och offentliga ackord 2021

Serienummer: Statistik 2022:02

Diarienummer: 2022/51

Ladda ner rapporten Pdf, 708.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner tabellbilaga Excel, 332.6 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev