Studieområde: Strukturomvandling

Nystartade företag 2021

Tillväxtanalys nya statistikrapport visar att antalet nystartade företag under 2021 ökade med 7 procent jämfört med 2020. Totalt startades 78 690 företag jämfört med 73 687 föregående år. Den största ökningen låg inom transport- och magasineringsbranschen.

Bransch

Nyföretagandet ökade med 20 procent i transport och magasinering, med 16 procent inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet, inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt inom detaljhandeln. Om inget annat sägs avser alla jämförelser 2020.

Inom transport och magasinering var post och kurirverksamhet den undergrupp som uppvisade den största ökningen med 36 procent. Taxiverksamhet såg en ökning med 29 procent. Antalet nya företag minskade med 4 procent inom parti- och provisionshandel. Den undergrupp som sett den största minskningen har varit partihandel med virke och andra byggmaterial där antalet nya företag minskat med 21 procent.

Bransch och juridisk form

Fördelat efter juridisk form startades 50 procent av företagen 2021 som aktiebolag jämfört med 49 procent 2020. Antalet nystartade aktiebolag ökade med 9 procent och antalet enskilda näringsidkare ökade med 6 procent. Nya handels- och kommanditbolag minskade med 11 procent. Handels- och kommanditbolag utgjorde 2 procent av de nystartade företagen 2021. Antalet nystartade aktiebolag ökade i majoriteten branschgrupper med undantag för parti- och provisionshandel samt inom reklam och marknadsföring där nyföretagandet minskade med 6 respektive 9 procent. Den största ökningen av aktiebolag ägde rum i kultur och nöjesbranschen där nyföretagande ökade med 27 procent.

Län

I Stockholms län ökade antalet nya företag med 5 procent, i Västra Götalands län med 8 procent och i Skåne län med 11 procent.

Kön

Antalet nya företag ledda av kvinnor ökade 2021 med 7 procent och antalet företag ledda av män med 4 procent. Andelen nystartade företag ledda av kvinnor var 33 procent, 1 procent högre än förra året.

Utländsk härkomst

Antalet nya företag ledda av personer med utländsk härkomst¹ ökade med 7 procent och företag ledda av personer med svensk härkomst med 5 procent. Bland personer med utländsk härkomst ökade nyföretagandet med 20 till 30 procent inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet, inom förlag, radio, TV, film och telekommunikation, inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt inom transport och magasinering. Fördelat efter härkomst inom respektive bransch leddes 66 procent av de nya företagen inom restaurangverksamhet av personer med utländsk härkomst. I transport och magasinering uppgick denna andel till 69 procent. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske leddes 88 procent av de nya företagen av personer med svensk härkomst.

Åldersgrupp

Under 2021 ökade antalet företag startade av personer 30 år eller yngre med 15 procent, med 5 procent i åldersgruppen 31 till 50 år och minskade med 5 procent i åldersgruppen över 50 år. Fördelat efter ålder inom respektive bransch startades 43 procent av företagen inom förlag, radio, TV, film och telekommunikation av personer 30 år eller yngre. Inom reklam och marknadsföring uppgick motsvarande andel till 47 procent.

¹Med utländsk härkomst avses person är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar.

Nystartade företag 2021

Serienummer: Statistik 2022:04

Diarienummer: 2022/102

Ladda ner rapporten Pdf, 918.1 kB.
Ladda ner tabeller Excel, 54.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev