Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2020

Rapporten presenterar statistik över omfattningen av och förändringar i svenska koncerner med minst ett dotterbolag utomlands.

Under pandemiåret 2020 fanns det 3 833 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. Det är en ökning med 20 koncerner jämfört med 2019. 32 procent av koncernerna hade dotterbolag i Norge, 21 procent i Danmark och 20 procent i Finland.

Antalet anställda minskade under året

Antalet anställda var drygt 2,1 miljoner personer. Det är en minskning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Antalet anställda i utlandet minskade med 44 065 personer till 1 472 200 och antalet anställda i Sverige minskade med 11 019 till 679 682.

De enskilda etableringsländerna med flest anställda var USA med 214 405, Tyskland med 103 416 samt Kina med 90 983. De största minskningarna i antalet anställda skedde i USA (19 227) och Storbritannien (9 573). I Norge ökade antalet anställda med 2 414 personer och i Nederländerna med 2 333 personer.

Drygt hälften av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst 5 000 anställda i Sverige (29 koncerner).

Omsättningen minskade i utlandet och ökade i Sverige

Koncernernas totala omsättning var 6 421 miljarder kronor (3 797 i utlandet och 2 624 i Sverige). Det var en minskning med 194 miljarder kronor eller 5 procent i utlandet och en ökning med 106 miljarder kronor eller 4 procent i Sverige.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2020

Serienummer: Statistik 2022:05

Diarienummer: 2022/94

Ladda ner rapporten Pdf, 925.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kvalitetsdeklaration 2020 Pdf, 295.4 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev