Man i stadsmiljö bär på flera paket

Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2021

Rapporten, Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2021, presenterar statistik över omfattningen av och förändringar i svenska koncerner med minst ett dotterbolag utomlands. År 2021 fanns det 3 958 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 125 koncerner sedan år 2020. Av dessa koncerner hade 1 218 koncerner, 31 procent, dotterbolag i Norge. 19 procent av koncernerna var etablerade i Danmark, USA respektive Finland.

Totalt sett även en ökning av antalet anställda

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till drygt 2,24 miljoner, en ökning med 4,0 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 61 005 personer till 1 533 205 anställda och antalet anställda i Sverige ökade med 25 826 till 705 508 anställda.

De största ökningarna i enskilda etableringsländer skedde i Storbritannien där antalet anställda i svenska koncerner ökade med 10 834 personer och i Ryssland där antalet anställda ökade med 8 991 personer. Svenska koncerner minskade även antal anställda i några länder, i Brasilien med 5 274 personer och Japan med 4 711 personer.

De enskilda etableringsländerna som hade flest anställda av svenska internationella koncerner 2021 var USA med 219 703, Tyskland med 101 435 samt Kina med 93 353 anställda.

Knappt hälften av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst 5 000 anställda i Sverige. De 27 koncernerna i gruppen med minst 5 000 anställda stod år 2021 för 48 procent av samtliga anställda i utlandet och 38 procent av de anställda i svenska internationella koncerner i Sverige.

Den totala omsättningen

Den totala omsättningen för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet var 7 109 miljarder kronor år 2021. I utlandet var omsättningen 4 157 miljarder kronor och i Sverige 2 952 miljarder kronor. Det var en ökning med 10 procent i utlandet och en ökning med 13 procent i Sverige jämfört med år 2020.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2021

Serienummer: Statistik 2023:03

Diarienummer: 2023/56

Ladda ner rapporten Pdf, 1011.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kvalitetsdeklaration Pdf, 333.8 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev